Tumblelog by Soup.io
 • kryczus
 • mindfuckk
 • GothLoli
 • granica
 • heartskippedabeat
 • lugola
 • demoniique
 • wodolanka
 • bialaflaga
 • heatherly
 • desouffle
 • kurczakcurry
 • pamietnikpaniki
 • karatetyka
 • WTobieMojeNiepokoje
 • nightterror
 • zorza
 • zzuzen33
 • hheledore
 • M-M
 • nawyczerpanympapierze
 • coldwater
 • naciol
 • kurczaczekczaczek
 • sjokolade
 • heleedore
 • eequine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chce ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianayantara nayantara
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— (via inveens)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
9671 2407 500
Reposted fromcaptainsplat captainsplat viaSkydelan Skydelan
8361 4949
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianyaako nyaako
5267 c0ae
Reposted fromcarameltea carameltea viaSkydelan Skydelan
4963 a07e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSkydelan Skydelan
https://gioradio.files.wordpress.com/2015/06/a-bitter-sweet-life-1.gif
http://68.media.tumblr.com/09bf779bcebc276f83a23ab08a0b00c9/tumblr_n6rr1gZTUa1rw93m3o1_500.gif
Reposted fromnebthat nebthat viaSkydelan Skydelan

October 15 2017

0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaSkydelan Skydelan
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaSkydelan Skydelan
4478 473e
Reposted fromojkomena ojkomena viaSkydelan Skydelan

ekscentryz-m:

“O trzeciej w nocy powinno się spać, a nie walczyć z myślami które Cię rozpierdalają psychicznie”

Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako
9704 05c2
Reposted frompannaamy pannaamy viagdziejestola gdziejestola

October 14 2017

7360 b546
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted fromroads roads viasomebunny somebunny
2949 d6dd
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
6644 81c4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
8793 4b7d 500
Reposted frombreakingbad breakingbad

October 12 2017

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl