Tumblelog by Soup.io
 • kryczus
 • mindfuckk
 • GothLoli
 • granica
 • heartskippedabeat
 • lugola
 • demoniique
 • wodolanka
 • bialaflaga
 • heatherly
 • desouffle
 • kurczakcurry
 • pamietnikpaniki
 • karatetyka
 • WTobieMojeNiepokoje
 • nightterror
 • zorza
 • zzuzen33
 • hheledore
 • M-M
 • nawyczerpanympapierze
 • coldwater
 • naciol
 • nigdyja
 • sjokolade
 • heleedore
 • eequine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

4448 5818 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 15 2018

5120 2509 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viapuszka puszka
0284 6924 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszka puszka
1501 b422 500
Reposted from4777727772 4777727772
6134 f238
Reposted fromiminlove iminlove viapoppyseed poppyseed
9868 51c5
Reposted fromkarahippie karahippie viapuszka puszka
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viaamphetaminelogic amphetaminelogic
9239 621b 500

October 14 2018

Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes come on and come to me now. Don't be ashamed to cry, let me see you through 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less.
I'll stand by you, I'll stand by you, won't let nobody hurt you I'll stand by you.
/The Pretenders/
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viaSkydelan Skydelan
2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawonderwall wonderwall

October 12 2018

2580 f844
Reposted fromkarahippie karahippie viaeagergirl eagergirl
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viate-quiero te-quiero
0297 0f76

serious:

who were you?

Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viadancingwithaghost dancingwithaghost
2073 18f2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl