Tumblelog by Soup.io
 • kryczus
 • mindfuckk
 • GothLoli
 • granica
 • heartskippedabeat
 • lugola
 • demoniique
 • wodolanka
 • bialaflaga
 • heatherly
 • desouffle
 • kurczakcurry
 • pamietnikpaniki
 • karatetyka
 • WTobieMojeNiepokoje
 • nightterror
 • zorza
 • zzuzen33
 • hheledore
 • M-M
 • nawyczerpanympapierze
 • coldwater
 • naciol
 • nigdyja
 • sjokolade
 • heleedore
 • eequine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

6980 0b7a
Reposted frompulperybka pulperybka viaunmadebeds unmadebeds
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaczoo czoo
9704 6512 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaczoo czoo
7397 7980 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka

February 15 2018

Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaMartwa13 Martwa13
7514 1366
przeróbka musiała się pojawić
The perfect Valentine’s Day.
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianyaako nyaako
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaankaottak94 ankaottak94
3637 1f19 500
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
4696 1e2c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis vianayantara nayantara
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianayantara nayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl