Tumblelog by Soup.io
 • kryczus
 • mindfuckk
 • GothLoli
 • granica
 • heartskippedabeat
 • lugola
 • demoniique
 • wodolanka
 • bialaflaga
 • heatherly
 • desouffle
 • kurczakcurry
 • pamietnikpaniki
 • karatetyka
 • WTobieMojeNiepokoje
 • nightterror
 • zorza
 • zzuzen33
 • hheledore
 • M-M
 • nawyczerpanympapierze
 • coldwater
 • naciol
 • nigdyja
 • sjokolade
 • heleedore
 • eequine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viaSkydelan Skydelan
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

July 17 2018

5400 277c 500
Reposted from4777727772 4777727772
5540 9612 500
Reposted from4777727772 4777727772
8655 618b 500
Reposted from4777727772 4777727772
8713 c436 500
Reposted from4777727772 4777727772
8578 b143 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaGunToRun GunToRun
6720 d241 500

Portrait of María Hahn (the painter’s wife), detail; by Raimundo de Madrazo y Garreta.

6560 217e
Reposted fromkarahippie karahippie viamaryjanejanis maryjanejanis
9147 44f0 500
Reposted from4777727772 4777727772
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa via4777727772 4777727772
1387 a066 500
Reposted fromfelicka felicka
1391 ee17
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl