Tumblelog by Soup.io
 • kryczus
 • mindfuckk
 • GothLoli
 • granica
 • heartskippedabeat
 • lugola
 • demoniique
 • wodolanka
 • bialaflaga
 • heatherly
 • desouffle
 • kurczakcurry
 • pamietnikpaniki
 • karatetyka
 • WTobieMojeNiepokoje
 • nightterror
 • zorza
 • zzuzen33
 • hheledore
 • M-M
 • nawyczerpanympapierze
 • coldwater
 • naciol
 • kurczaczekczaczek
 • sjokolade
 • heleedore
 • eequine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
5735 a34d
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakotfica kotfica
3504 5de5
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund

December 04 2017

Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0488 b0e0 500

Morrissey
June 1984

Reposted fromLittleJack LittleJack viamiktoria miktoria

December 01 2017

Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viapuella13 puella13
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viahumane humane
1274 0abd 500
Reposted fromohnina ohnina viaalliwantisyou alliwantisyou
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
9920 470a
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation

November 29 2017

5151 269e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku vianyaako nyaako

November 28 2017

6097 076d
Reposted fromkulamin kulamin viacoeurina coeurina

November 26 2017

Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl